Θέματα Υποστήριξης

browsing mode error 16 ethernet flight mode intale Back Office intale Box internet iPad tablet Z Z Επανεκκίνηση Ζ Ζ Σφάλμα Τι σημαίνει το συννεφάκι; Υπήρξε πρόβλημα αναφορά βάρδιας βάρδια δίκτυο δεδομένα προς σήμανση δεν ακούγεται ήχος δεν βρέθηκε δεν εκτυπώνει δεν ολοκληρώθηκε εκτυπωτής επανεκτύπωση επανεκτύπωση θερμικός κεραυνός κλείσιμο προηγούμενης κωδικούς κωδικό κωδικός κόκκινη γραμμή κόκκινη μπάρα λάθος τιμές λειτουργία πτήσης ξέχασα ξέχασα ξέχασα να βγάλω Ζ ξέχασα να βγάλω Ζ παράδοση παράδοση ταμείου πληκτρολόγιο πρίζα προηγούμενο Ζ προηγούμενο Ζ πρόβλημα εκτύπωσης ρεύμα συννεφάκι συντήρηση συστήματος συσκευή σφάλμα ταμειακής σύνδεση ταμείο κλειστό ταμειακή μηχανή ACR ταμειακή μηχανή ACR ταμειακή μηχανή DCR ταμειακή μηχανή DCR ταμειακή μηχανή ICS MICRO ταμειακή μηχανή RBS ταμειακή μηχανή RBS τιμές φορολογικός φορολογικός φορολογικός μηχανισμός φορολογικός μηχανισμός χαρτί